Creativity, style, dreams, passion, fear…just read


Everybody should know it…nobody tells it to u in school.
Každý by to mal vedieť…nikto vám to v škole nepovie.

SK verzia klik tu

Hey guys,

you already know all about hair products. I’m gonna tell you how to create the perfect hairstyle step by step soon. But before I’ll start I want to tell u something, which I think is very important. Something what nobody tells you in school (you are lucky guy if yes :D)…

Don’t be scared to experiment! Don’t be afraid to create your own style and being different! Just being different is a right way so don’t lose yourself. As my german teacher when she got me 5 on report from half year. Your Entire life is just about your creativity. Creativity is something that no body can steal from you. Creativity is pushing you and your style forward. It’s also pushing the human race forward.

Your style(clothing, thinking, whatever…) makes you different. You musn’t let people to take your dreams. Don’t listen to people around you because people who didn’t reach what their goals will keep trying to stop you from reaching yours. There’s no reasson why you shouldn’t do whatever you want. Fill in your passion, your dreams. Just do what makes you happy…

Anyways as we know history I can tell you that every guy who pushed our race forward was firstly regard as an idiot, the crazy one. Believe in yourself, nobody will do it for you. In the past people were not able to expect you come into room and turn on light with switch. Fortunately, Edison didn’t think so. A few decades before, people thought that computer isn’t stuff for home use. Fortunately, Steve Jobs had a different idea.

Next thing is the question what do you want be? What do you want do? Doctor, writer, refuse collector or whatever….why people think that be happy and healthy is a sure thing…

“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.” John Lennon

think about that.

Yes, you are right this is not my usual post 🙂 but I had to say it. If I can change somebody’s life, somebody’s mind set on better way only with the post like this so then why not?

Lastly, you can do whatever you want. You can be whoever you want. Protect your creativity, your mind set, thinking, dreams, don’t be afraid to create your own style, don’t be afraid to be different and as Jobs said „stay hungry and stay foolish.“

I like you guys and I really appreciate your support. Stay tuned 🙂


topČaute,

už viete všetko o vlasových produktoch, reps. základy, ktoré vedieť potrebujete. Čoskoro bude ďalší článok ako spraviť perfektný účes krok za krokom. Ale predtým ako ku tomu dôjde vám chcem ešte niečo povedať, čo si myslím, že je dosť dôležitá vec. Nikto vám to v škole nepovie (môžete byť šťastní ak ano:D)…

Nebojte sa experimentovať! Nemajte strach vytvoriť si vlastný štýl a byť odlišný. Práve byť odlišný bola, je a vždy aj bude tá správna cesta, takže jednoducho nestrácajte seba samého. Ako moja učiteľka nemčiny keď mi dala 5 na polrok. Celý váš život je o kreativite. Kreativita je niečo, čo vám nikto nemôže ukradnúť. Kreativita posúva ďalej vás aj váš štýl vyššie. Tiez je to práve kreativita, ktorá posúva ľudskú rasu napred.

Štýl(obliekanie, premýšľanie, čokolvek….) vás robí odlišnými. Nemôžte nechať ľudí vziať vám sny. Nepočúvajte ľudí okolo seba, ktorí vás chcú zmeniť alebo odchýliť od vášho presvedčenia, cieľa, snu, pretože ľudia, ktorí nedokázali to čo chceli, vám budu nahovárať, že to nedokážete ani vy. Nieje dôvod, prečo by ste nemali robiť to, čo vážne chcete. Naplniť svoju túžbu, svoje sny. Jednoducho robte to, čo vás robí šťastnými.

Každopádne, ako už poznáme históriu, tak vám môžem povedať, že každý jeden človek, ktorý nás posunul vopred bol najskôr braný za idiota, za toho šialeného. Verte v seba samého, nikto iný to nespraví za vás. V minulosti si ľudia nevedeli predstaviť, že prídete do miestnosti a rozsvietite vypínačom. Edison si to našťastie nemyslel. V nie tak dávnej minulosti si ľudia nevedeli predstaviť, resp. považovali za bláznovstvo, že počítač by mohol byť pre domáce použitie. Našťastie Steve Jobs mal iný pohľad na vec.

Ďalšia vec je otázka, čo by ste chceli byť? Čo by ste chceli robiť? Doktor, spisovateľ, smetiar alebo ktokoľvek….Prečo si ľudia myslia, že byť šťastný a zdravý je samozrejmosť?

“Keď som mal 5 rokov, moja matka mi stále hovorila, že kľúčom života je šťastie. Keď som išiel do školy, pýtali sa ma, čo chcem byť keď vyrastiem. Zapísal som si šťastný. Povedali mi, že som nerozumel zadaniu. Ja som povedal, že oni nerozumejú životu.” John Lennon

premýšľajte o tom.

Áno, máte pravdu, toto nie je môj bežný post 🙂 ale musel som to povedať, resp. ma to napadlo a pomyslel som si, že to nie je taký zlý nápad. Ak môžem zmeniť niekoho život v akejkoľvek ceste, niekoho myslenie, či pohľad na vec iba takýmto postom, tak prečo nie?

Na záver by som to nejako zhrnul. Pamätajte, že môžete robiť čokoľvek chcete. Môžete byť kýmkoľvek chcete. Jednoducho chráňte svoju kreativitu, myslenie, premýšľanie, sny, nemajte strach vytvoriť si vlastný štýl, nemajte strach zo zlyhania. Nebojte sa byť odlišný! Ako povedal Steve Jobs “ostaňte dychtivý a bláznivý.”

Vaša podpora je skvelá, veľmi si to cením. Ostaňte naladení 🙂

top

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s