“No matter what people tell you, words and ideas can change the world.”

„Nezáleží na tom, čo vám ľudia hovoria, slová a myšlienky môžu zmeniť svet.“

 

Advertisements