Quotes

Andy Warhol

“In the future, everyone will be famous for 15 minutes.”

„Každý raz zažije svojich 15 minút slávy.“

“They always say time changes things but you actually have to change them yourself.”

„Hovoria, že čas všetko zmení, no v skutočnosti to musíte zmeniť sami.“

Johnny Depp

“One day the people that didn’t believe in you will tell everyone how they met you.”

„Jedného dňa, ľudia, ktorí ti neverili budú všetkým hovoriť ako ťa stretli.“

Mariano Di Vaio

“If your hair is wrong, Yours is not gonna be a good day.”

„Ak máš zlé vlasy, tvoj deň nebude dobrý.“

Steve Jobs

jOBS(2013)

“We can’t look at others and say we’ll do it better. Have to say we do it another way.”

„Nemôžme sa pozrieť na ostatných a povedať, že to spravíme lepšie. Musíme povedať, že to spravíme inak.“

Will Smith

“Stop letting people who do so little for you control so much of your mind, feelings and emotions.”

„Nenechaj ľudí, ktorí robia pre teba tak málo, ovládali v tvojom živote tak veľa.“

Marcus Aurelius

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.”

„Šťastie v živote záleží na kvalite vašich myšlienok.“

Robin Williams

“No matter what people tell you, words and ideas can change the world.”

„Nezáleží na tom, čo vám ľudia hovoria, slová a myšlienky môžu zmeniť svet.“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s