“No matter what people tell you, words and ideas can change the world.”

„Nezáleží na tom, čo vám ľudia hovoria, slová a myšlienky môžu zmeniť svet.“

 

Advertisements

Creativity, style, dreams, passion, fear…just read

Everybody should know it…nobody tells it to u in school.
Každý by to mal vedieť…nikto vám to v škole nepovie.

Continue reading “Creativity, style, dreams, passion, fear…just read”